Green Mining | Different Land-Uses and Local Communities in Mining – DILACOMI
15518
single,single-post,postid-15518,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-9.3,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive
 

Different Land-Uses and Local Communities in Mining – DILACOMI

Name: Different Land-Uses and Local Communities in Mining Projects

Acronym: DILACOMI

Duration: 1.1.2011–31.12.2013

Total costs (€)/Tekes support University of Lapland 327,000 euros, University of Oulu 180,000 euros, The Finnish Forest Research Institute (METLA) 184,700 euros.

Leading research organization partner: University of Lapland

Contact persons Professor Kai Kokko, University of Helsinki, kai.kokko(at)helsinki.fi, University lecturer Leena Suopajärvi, University of Lapland, leena.suopajarvi(at)ulapland.fi, Researcher Mikko Jokinen, LUKE, mikko.jokinen(at)luke.fi, Professor Helka-Liisa Hentilä, University of Oulu, halka-liisa.hentila(at)oulu.fi, Professor Hannu Heikkinen, University of Oulu, hannu.i.heikkinen(at)oulu.fi

www: http://www.ulapland.fi/Suomeksi/Yksikot/Oikeustieteiden-tiedekunta/Tutkimus-ja-jatko-opinnot/Projekteja/DILACOMI ,

http://www.metla.fi/hanke/7451/ , http://www.oulu.fi/kulttuuriantropologia/node/8232

Research organization partners: University of Lapland, University of Oulu, METLA (nowadays LUKE)

Company partners: Agnico-Eagle Mines Ltd, Northland Resources Ltd, Levin Matkailu Ltd. Moreover, municipalities Kittilä, Kolari and Muonio and Ylläs Travel Association.

International partners: Luleå University of Technology (only in steering group)

Number of reviewed publications, incl. submitted manuscripts: 5

Number of other publications and reports: 18

Number of thesis: Doctoral 1, Master 2, Bachelor 1

Number of invention disclosures: 1

Need and motivation of the project:

 • DILACOMI aimed at developing a management tool (guide book) in order to better address social and socio-ecological issues related to mining projects in peripheral areas.
 • The role of SIA in physical land use planning and its environmental assessment was in need of reconsidering.
 • There was a clear need for developing procedures and tools to be used in social monitoring and mitigation as well as policy instruments that would improve the integration of SIA results in the decision-making processes.
 • More work was needed to find out on which conditions of (distance, type of mine etc.) mining contribute to a positive, neutral or negative image of nature based tourist attractions, and how various nature based land use activities could be integrated in the management of mining projects during the entire life cycle of the mine.
 • The mining companies also need many other administrative decisions and licenses before they can start actual mining work. Thus, the regulative frame and relevant policy instruments required more studying and, very likely, revision based on results of the study in DILACOMI.
 • There was a need for more general guidelines or best practice models in guide book on how to consider local communities and natural environment as resources for different land use activities as well as nature conservation, and to manage these social issues during the entire life cycle of a mining project.

 

Main set targets:

The main objective of the consortium and its parallel research projects is to offer tools for sustainable mining projects. It is done by developing the existing regulative frame (legislation, self regulation of the mining companies and municipalities) and policy instruments for the sustainable management and use of natural resources in mining areas, and to improve the tools for social interaction and co-operation (e.g. SIA) in the management of mining projects and in related land use planning. The DILACOMI project aims to identify the best practices for the management together with pilot mining projects considering environment, different land use activities (e.g. tourism business) and local communities, as well as to produce a model in form of hand book about the best regulations and practices for future mining projects in Finland.

 

Key results

The guide book Sound Mining in the North – A Guide to Environmental Regulation and Best Practices Supporting Social Sustainability(published in Finnish and English) forms the main result of the DILACOMI project.

The DILACOMI project also started in media and seminars research based discussion about environmentally and socially sustainable mine and about need to get social license to operate for mining.

Commercialization potential:

It is especially in need of enterprises for mediation of environmental and social affairs in mining projects.

Publications of DILACOMI project

 • Kokko Kai, Luonnonvarojen hallinta sopimuksin. Lakimies 2012/7-8, sivut 1124–1148. (Review-artikkeli. Edilex.)
 • Ahtonen Joonas, Kaivokset ja Natura 2000 alueiden suojelu, Pro gradu -tutkielma, Oikeustieteiden tiedekunta, Lapin yliopisto, 2012.
 • Heikkinen, H. I. Lépy, É., Sarkki, S., Komu, T., Challenges in acquiring a social licence to mine in the globalising Arctic. Polar Record 0 (0), 0, 0 doi:10.1017/S0032247413000843, (Review-artikkeli) 2013.
 • Hentilä Helka-Liisa & Soudunsaari Leena (toim.), Äkäslompolon kylän maankäytön strateginen kehityskuva. Kaivokset, maankäyttö ja paikalliset yhteisöt (DILACOMI) -hankkeen pilottikokeilun raportti. Oulun yliopiston arkkitehtuurin osaston julkaisuja C 141, Oulu, 2013. (URL: http://urn.fi/urn:isbn:9789526200934).
 • Jokinen, M. Reconciliation of Mining and Nature-Based Tourism – Piece of Cake or Mission Impossible? Poster. In the Spirit of the Rovaniemi Process. 2–4. 2013, Rovaniemi.
 • Jokinen, M. & Tyrväinen L., Ylläksen ja Levin matkailijoiden suhtautuminen Hannukaisen kaivoshankkeeseen ja Kittilän kaivokseen. Hannukaisen kaivoshanke – ympäristövaikutusten arviointiselostus. Northland Mines Oy, 2013, sivuja 32.
 • Kokko Kai, Oksanen Anniina, Hast Sanna, Heikkinen Hannu I., Hentilä Helka-Liisa, Jokinen Mikko, Komu Teresa, Kunnari Marika, Lépy Élise, Soudunsaari Leena, Suikkanen Asko, Suopajärvi Leena, Hyvä kaivos pohjoisessa – Opaskirja ympäristösääntelyyn ja sosiaalista kestävyyttä tukeviin parhaisiin käytäntöihin, DILACOMI hankkeen käsikirja, 2013. ISBN 978-952-484-664-6 ja ISBN 978-952-484-665-3, http://www.ulapland.fi/loader.aspx?id=22dfba05-2a51-438f-a9db-c465e14dbbdc.
 • Kokko Kai, Weighing environmental information and its sources in legal decision-making, teoksessa Miljörättsliga perspektiv och tankevändor. Vänbok till Jan Darpö & Gabriel Michanek (toim. Gipperth & Zetterberg), Iustus Förlag 2013, sivut 285–318.
 • Komu Teresa, Retoriikkaa vai sosiaalista kestävyyttä? Poronhoitoyhteisöjen osallistaminen kaivostoiminnan suunnitteluprosesseissa Muonion lapinkylässä ja Muonion paliskunnassa 2011–2012. Pro gradu -työ. Oulun yliopisto, humanistinen tiedekunta 2013.
 • Mella, I., Environmental Impacts of iron ore mine Hannukainen based on the officials`perspective. Final Thesis. Tampereen ammattikorkeakoulu, 2013, sivuja 95.
 • Oksanen Anniina, Raportti Suomalainen lakimies yhdistyksen maaliskuun jäsenkokouksesta: Ajan-kohtaista keskustelua uudesta kaivoslaista, Lakimies 4/2013, s. 773–777.
 • Suopajärvi Leena, Social impact assessment in mining projects in Northern Finland: Comparing practice to theory. Environmental Impact Assessment Review, Volume 42, September 2013, sivut 25-30. (Review-artikkeli), http://www.sciencedirect.com/science/journal/01959255.
 • Kokko Kai, Oksanen Anniina, Hast Sanna, Heikkinen Hannu I., Hentilä Helka-Liisa, Jokinen Mikko, Komu Teresa, Kunnari Marika, Lépy Élise, Soudunsaari Leena, Suikkanen Asko, Suopajärvi Leena, Sound Mining in the North – A Guide to Environmental Regulation and Best Practices Supporting So-cial Sustainability, 2014 ISBN 978-951-40-2464-1, http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-40-2464-1 .
 • Suopajärvi Leena, The right to mine?: Discourse analysis of social impact assessments of mining projects in Finnish. Barents Studies: Peoples, Economies and Politics. 1, 3, 2015, s. 36-54 (Review-artikkeli).
 • Kokko, Kai ja Mähönen Jukka, Yritysten ympäristövastuu (Environmental Responsibility of Enterprises). Ympäristöjuridiikka 1/2015 s. 35–73 (Edilex).
 • Oksanen Anniina, Kaivoslaki osana luonnonvarojen hallintaa. teoksessa (toim. Tuulentie, S. – Suopajärvi, L. – Sarala, P.) Ihmisiä luonnossa – Luonnonvaratutkimuksen pohjoisia näkökulmia. Acta Lapponica Fenniae 26. 12/2015 s. 75–93 (Review-artikkeli).
 • Hast, S. & Jokinen, M. 2016. Elinkeinojen yhteensovittaminen – tarkastelussa kaivostoiminta, poronhoito ja luontomatkailu. Kirjassa Mononen Tuija & Suopajärvi Leena (toim.) Kaivos suomalaisessa yhteiskunnassa. Rovaniemi, Lapland University Press, 2016.
 • Meriläinen-Hyvärinen Anneli, Hannu I. Heikkinen & Marika Kunnari, Kaivostoiminnan vaikutukset ihmisten paikkasuhteisiin ja kaivoksiin suhtautumiseen. Kirjassa Mononen Tuija & Suopajärvi Leena (toim.) Kaivos suomalaisessa yhteiskunnassa. Rovaniemi, Lapland University Press, 2016.
 • Mononen Tuija & Suopajärvi Leena (toim.), Kaivos suomalaisessa yhteiskunnassa. Rovaniemi, Lapland University Press 2016.
 • Soudunsaari Leena & Hentilä Helka-Liisa, Kaivostoiminta ja alueiden käytön suunnittelu – kohti parempia käytäntöjä Kirjassa Mononen Tuija & Suopajärvi Leena (toim.) Kaivos suomalaisessa yhteiskunnassa. Rovaniemi, Lapland University Press, 2016.
 • Suopajärvi Leena & Sairinen Rauno, Sosiaalisten vaikutusten arviointi kaivostoiminnassa Kirjassa Mononen Tuija & Suopajärvi Leena (toim.) Kaivos suomalaisessa yhteiskunnassa. Rovaniemi, Lapland University Press, 2016.
 • Oksanen Anniina, Kaivoslain ja muun ympäristösäätelyn mukaisten kuulemismenettelyjen merkitys ja systematisoinnin tarve -artikkeli (käsikirjoitus arvioitu julkaisuaika 2017)
 • Oksanen, Anniina, Kaivokset, maankäyttö ja paikalliset yhteisöt – kaivossääntelyn kehittäminen, väitöstutkimus, Lapin yliopisto. (käsikirjoitus arvioitu julkaisuaika 2017)