Challenge Finland

Näin kilpailu toteutettiin

Tutkija ja yritykset kehittivät tasavertaisessa asemassa tutkimusaiheita liiketoiminnan tarpeisiin. Lopputuloksena syntyy ratkaisuja aidosti todennettuihin tarpeisiin.

Challenge Finland -kilpailun keskeisenä ajatuksena oli Lean startup -metodi. Sillä tarkoitetaan tuotteiden ja palvelujen jatkuvan kehittämisen mallia, jossa kehitysprosessin aikana todennetaan oletettujen tarpeiden aitous. Tutkijan tapauksessa varmistetaan, että tekisikö jokin yritys tämän tutkimuksen tuloksilla todellisuudessa bisnestä. Kilpailussa tämä toteutettiin kahdella vaiheella.

Kilpailun vaiheet

Vaihe 1

Tekes esitteli kilpailun mm. kickoff-tilaisuudella. Tutkimusorganisaatiot esittivät ratkaistavan ongelman ja ratkaisumallin lyhyellä, korkeintaan kolmen sivun kuvauksella Tekesille. Ehdotuksia tuli 348 kpl, joista Tekes valitsi rahoitettaviksi 70 projektikokonaisuutta (92 organisaatiolta).

Vaiheeseen 1 valitut tutkimusorganisaatioiden projektit lähtivät keskustelemaan projektiehdotuksestaan yritysten kanssa ja muodostamaan konsortioita niiden kanssa. Markkinapaikkoina tutkijoiden ideoille ja ratkaisuehdotuksille olivat projektigalleria ja Challenge Finland All Stars -pitchaustapahtuma. Tekes tarjosi tutkijoille myös pitchauskoulutusta. Projektien kesto oli n. 6kk (6/2016–11/2016).

Vaiheen 1 projekteja Tekes rahoitti yhteensä n 5 miljoonalla eurolla.

Vaihe 2

Osa vaiheeseen 1 tutkimusprojekteista haki yhdessä yritysten kanssa vaiheeseen 2, osa totesi että projektia ei kannata viedä eteenpäin.

Vaiheeseen 2 haki 59 tutkimusorganisaatioiden ja yritysten konsortiota, joista Tekes valitsi rahoitettaviksi 33.

Yritykset tulivat mukaan konsortioihin omilla, rinnakkaisilla projekteillaan, rahoituksella tai muulla panostuksella. Projekteista ensimmäiset käynnistyivät 1.1.2017 ja tutkimusorganisaatioiden projektit jatkuvat korkeintaan 31.12.2018 asti, jolloin kärkihankerahoitus päättyy. Yritysten projektit voivat jatkua vielä sen jälkeenkin.

Vaiheen 2 projekteja Tekes rahoitti yhteensä noin 17 miljoonalla eurolla.