Tekesin, Finpron ja Finnveran valokuvanäyttely esittelee vuoden 2017 aikana 100 valokuvaa ja tarinaa suomalaisesta yrittäjyydestä. Suurin osa kuvista ja niihin liittyvistä teksteistä on julkaistu asiakaslehdissä 2000-luvulla. Osa kuvista on uusia, valokuvauksenopiskelijoiden näyttelyä varten ottamia. Alkuperäiset lehtiartikkelit on luettavissa kuvien yhteydessä. Näyttelyn ensimmäinen osa koostuu 25 valokuvasta. Seuraavat osat julkaistaan touko-, syys- ja marraskuussa. Näyttely on osa Suomen 100-vuotisjuhlavuoden ohjelmaa.

The photos in this exhibition tell stories about the work of Finnish entrepreneurs today and in the past. They originate from magazines published by Tekes, Finpro and Finnvera over the years. Some of the photos were taken by Finnish photography students for the exhibition. The first part of the exhibition portrais 25 pictures. Next parts will be published in May, September and November.

Ajatus laivalla maailmaa kiertävästä vientinäyttelystä nousi Vientiyhdistyksessä esille vuonna 1931. Suomen Joutsenen ensimmäinen vienninedistämispurjehdus suuntautui vuonna 1934 Välimeren itäosiin. Neljän vuoden aikana laivaston koulutusalus kävi esittelemässä suomalaisia tuotteita 16 satamassa Euroopassa, Lähi-idässä, Pohjois-Afrikassa ja Latinalaisessa Amerikassa.

Suomen Joutsenen uumenissa kulkenut vientinäyttely ei ollut suuren suuri, mutta komea alus herätti satamissa paljon myönteistä huomiota. Muun muassa elintarvikkeet, huonekalut ja ennen kaikkea paperi- ja metalliteollisuuden tuotteiden esittelypöydät kertoivat suomalaisesta osaamisesta.


The idea of an export exhibition sailing across the world came up in the Export Association in 1931. The first export promotion sailing trip of S/S Suomen Joutsen – the Swan of Finland – was to the eastern parts of the Mediterranean Sea in 1934. For four years the training ship of Finnish Navy displayed Finnish products in visited 16 harbors in Europe, Middle-East, North Africa and Latin America. The export exhibition onboard S/S Suomen Joutsen wasn’t very large but the impressive ship gained a lot of positive attention at the harbors. A display of food sector products, furniture and, above all, paper and  machinery industry products and know-how were part of the exhibition.

KUVA / PHOTO: Finpron arkisto / Finpro archives

 

Palaa näyttelyyn / Back to exhibition

Oululaisen Optomedin päätuote on kompakti ja helposti liikuteltava silmänpohja- ja silmänpintakamera. Kevyemmän ja edullisemman laitteen myötä yhä useammalla on mahdollisuus kuvauttaa silmänsä. Kuvassa Imaging System and Application Specialist Ilkka Jolma.

Lue juttu: Kevyempiä ja edullisempia laitteita silmäsairauksien havaitsemiseen


The flagship product of Oulu-based Optomed is a compact and portable camera for imaging the surface and fundus of the eye. In the picture Imaging System and Application Specialist Ilkka Jolma.

KUVA / PHOTO: Lotta Salonen, 2016

 

Palaa näyttelyyn / Back to exhibition

“Haluamme todistaa, että osaamme tehdä uusia asioita”, kertoo Peikko Groupin toimitusjohtaja Topi Paananen (oik.). Lahtelaisyrityksen tuotteita ovat betonielementtien ja paikallavalun betoniliitokset ja runkorakenteissa käytettävät liittorakenteet.

Lue juttu: Peikko Groupin toiminnassa korostuu asiakkaan hyöty

Julkaistu Tekesin Näköalat -lehdessä 3/2014


“We want to prove that we know how to do new things,” says Topi Paananen (right), Chief Executive Officer of Peikko Group. This Lahti-based company makes both precast and cast-in-situ concrete connections, as well as connecting structures for use in construction frameworks.

Published in Tekesin Näköalat Magazine 3/2014

KUVA / PHOTO: Eeva Anundi
Palaa näyttelyyn / Back to exhibition

Vuonna 1971 perustettu jyväskyläläinen Tana on yksi suomalaisen konepajateollisuuden valopilkuista. Hallituksen puheenjohtaja Kari Kangas kertoo, että energiapuuhakkurit ovat kuuluneet Tanan valikoimaan vuodesta 2012 lähtien. 650-hevosvoimainen hakkuri on integroitu kuorma-autoon.

Lue juttu: Konepajasta menestyneeksi palveluviejäksi

Julkaistu Finnvera Info -lehdessä 4/2014


Jyväskylä-based Tana is a bright spot in the Finnish engineering sector. Kari Kangas, the Chairman of the Board, says that energy wood chippers have formed part of Tana’s product range since 2012. The 650 horsepower chipper is integrated with a truck.

Published in Finnvera Info Magazine 4/2014

KUVA/ PHOTO: Petri Blomqvist

 

Palaa näyttelyyn / Back to exhibition

“Säännöt on tehty rikottaviksi ja riskit otettaviksi. Näkemyksellisyyden ohella tarvitaan myös uskallusta ja innostusta viedä asiat loppuun asti”, kertoo sisustusarkkitehtitoimiston dSignin Vertti Kivi.

Lue juttu: Tila virittää ihmiset

Julkaistu Tekesin Näköalat -lehdessä 4/2011


“Rules are made to be broken and risks to be taken. In addition to vision, you need daring and enthusiasm to see things through to the end,” says Vertti Kivi of interior design company dSign.

Published in Tekesin Näköalat Magazine 4/2011

KUVA / PHOTO: Eeva Anundi

 

Palaa näyttelyyn / Back to exhibition

Ivana Helsingin Paola Suhonen uskoo perheyrittämiseen, jossa päätöksenteko on nopeaa ja isojakin asioita voidaan viedä eteenpäin parin minuutin puhelinkeskustelun perusteella.

Lue juttu: Vastavirtaan kulkija menestyy maailmalla

Julkaistu Tekesin Tekniikan Näköalat -lehdessä 3/2007


Paola Suhonen of Ivana Helsinki believes in family entrepreneurship, in which decision-making is fast and even big issues can be driven forward based on a short phone conversation.

Published in Tekniikan Näköalat Magazine 3/2007

KUVA / PHOTO: Pasi Hytti

 

Palaa näyttelyyn / Back to exhibition 

”Digikuplan puhkeaminen oli monille yrityksille katastrofi. Meille se oli kuitenkin siunaus. Markkinoille jäi juuri sopiva Sumean mentävä aukko”, kertoo Digital Chocolate Ltd:n toimitusjohtaja Ilkka Paananen. Sumea fuusioitu globaalin Digital Chocolate Inc:n kanssa 2004 ja sumealaiset ovat nyt osakkaina ja palkkatyöläisinä yrityksessä.

Lue juttu: Peliyritys osasi kansainvälistyä ja kasvoi vauhdilla

Julkaistu Tekesin Tekniikan Näköalat -lehdessä 2/2010


“The bursting of the dot.com bubble was a catastrophe for many companies. But for us it was a blessing. A Sumea-sized opening was left in the market,” says Ilkka Paananen, CEO of Digital Chocolate Ltd. Sumea was merged with global company Digital Chocolate Inc. in 2004 and its employees are now shareholders and employees of the firm.

Published in Tekniikan Näköalat Magazine 2/2010

KUVA / PHOTO: Eeva Anundi

 

Palaa näyttelyyn / Back to exhibition

“Toimimme kaikilla mantereilla ja asiakkainamme ovat Uber, Microsoft ja muita maailman suurimpia yrityksiä”, kertoo Frameryn toimitusjohtaja Ossi Paija. Vuonna 2010 perustettu Framery valmistaa äänieristettyjä puhelinkoppeja ja neuvottelutiloja avokonttoreihin Tampereella. Kuvassa tuotantotyöntekijä Aleksi Ståhl.

Lue juttu: Puhelinkoppien matka kaduilta toimistoihin

Juttu julkaistu Finnvera Info -lehdessä 3/2014


“We operate all over the world and our customers include Uber, Microsoft and other world’s biggest companies,” says Ossi Paija, Managing Director of Framery. Framery, which was established in 2010, manufactures soundproof phone booths and meeting pods for open-plan offices. In the picture Aleksi Ståhl, a production worker at Framery.

KUVA / PHOTO: Usva Torkki, 2016

 

Palaa näyttelyyn / Back to exhibition

Lahtelainen Nordic Simulators on erikoistunut suunnittelemaan ja toimittamaan simulaatiokoulutuskeskuksia lääketieteen ja terveydenhuollon koulutusyksiköiden käyttöön. Simulaatiokoulutus on tehokkaimmillaan silloin, kun toimintaympäristö ja tilanne saadaan mahdollisimman autenttiseksi. Kuvassa tekninen asiantuntija Teemu Kemppi.

Lue juttu: Nukkepotilaille oikeaa hoitoa autenttisissa tiloissa


Lahti-based Nordic Simulators Oy specialises in the design and supply of simulation centres used by training units in the medical and health care service sectors. Simulation training is most effective when the operating environment and situation are made as authentic as possible. In the photo technical expert Teemu Kemppi.

KUVA / PHOTO: Mikko Suutarinen, 2016

 

Palaa näyttelyyn / Back to exhibition

Porvoolainen perheyritys Lamor on noussut öljytuhojen torunta-alan markkinajohtajaksi noin 20 % maailmanmarkkinaosuudellaan: se on joustava, nopea, ja luotettava. Lamor sai Tasavallan presidentin kansainvälistymispalkinnon vuonna 2004. Kuvassa toimitusjohtaja Bent Larsen ja näyte Lamorin kehittämästä ainutlaatuisesta harjakeräystekniikasta.

Lue juttu: Öljyä laineilta

Julkaistu Finpro inFront -lehdessä, huhtikuu 2005


Lamor is a family-owned company from Porvoo. It has become a market leader, with a world market share of around 20%, in the oil-spill response sector: it is a flexible, fast and reliable company. Lamor received the Internationalization Award of the President of the Republic in 2004. In the picture Managing Director Bent Larsen is demonstrating Lamor’s unique brush-skimmer based technology.

Published in Finpro inFront Magazine, April 2005

KUVA / PHOTO: Harri Vaskimo

 

Palaa näyttelyyn / Back to exhibition

 

Kempin toimitusjohtaja Anssi Rantasalo haluaa antaa teollisuuden palveluille arvon ja arvostuksen. Lahtelainen hitsauslaitteita valmistava yritys on ryhtynyt parantamaan asiakkaidensa tuloksia asiantuntijapalveluiden avulla.

Lue juttu: Palvelujen aika on luotettavien brändien aikaa

Julkaistu Tekesin Tekniikan Näköalat -lehdessä 3/2007


Anssi Rantasalo, Managing Director of Kemppi, highly rates and values industrial services. Based in Lahti, this manufacturer of welding equipment started to use expert services to improve the results achieved by its customers.

Published in Tekniikan Näköalat Magazine 3/2007

KUVA / PHOTO: Pasi Hytti

 

Palaa näyttelyyn / Back to exhibition

Blueprint Genetics tekee geenidiagnostiikka-analyysejä perinnöllisten sairauksien määrittämiseen. ”Liiketoiminta on pitkälti verkostoitumista. Pelkästään tällä vuosipuoliskolla osallistumme 20–25 kliiniseen konferenssiin ja 5–10 sijoittajatapahtumaan”, kertoo toimitusjohtaja Tommi Lehtonen.

Lue juttu: Bioyritys valmiina kasvuloikkaan

Julkaistu Tekesin Näköalat -lehdessä 4/2015


Blueprint Genetics provides genetic diagnostics for the diagnosis of hereditary diseases. In the photo CEO Tommi Lehtonen.

Published in Tekesin Näköalat Magazine 4/2015

KUVA / PHOTO: Markus Sommers

 

Palaa näyttelyyn / Back to exhibition

”Kasvamme markkinoita nopeammin,” sanoo toimitusjohtaja Juhana Kostamo (vas.) ja CAD-suunnittelija Kristian Klemetti Picosunin Masalan tuotantolaitokselta. Picosunin valmistamat laitteistot perustuvat menetelmään, jossa atomikerroksen tarkkuudella voidaan tehdä hallitusti erittäin ohuita ja kestäviä materiaalikalvoja.

Lue juttu: Tutkimuksen kautta markkinoille

Julkaistu Tekesin Näköalat -lehdessä 2/2013


“We will grow faster than the market,” says Juhana Kostamo, Managing Director (left) and CAD Designer Kristian Klemetti of the Picosun ALD Masala production plant. Equipment manufactured by Picosun is based on a method enabling the controlled manufacture, via Atomic Layer Deposition, of ultra-thin film coating solutions.

Published in Tekesin Näköalat Magazine 2/2013

KUVA / PHOTO: Markus Sommers

 

Palaa näyttelyyn / Back to exhibition

Seinäjokelaisen kaveriporukan toilailuista alkunsa saanut Rabbit Films on osoittanut, miten hulluus, sisu ja luovuus voivat tuottaa kansainvälisen menestystarinan. Kuvassa karvahatussa Jukka Hildén, pipossa Jarno Laasala.

Lue juttu: Positiivinen hulluus palkitsee

Julkaistu Tekesin Tekniikan Näköalat -lehdessä 1/2010


Built on the efforts of a group of friends from Seinäjoki, Rabbit Films has shown how craziness, resilience and creativity can create an international success story. In the picture are Jukka Hildén (in the fur hat) and Jarno Laasala (in the beanie).

Published in Tekniikan Näköalat Magazine 1/2010

KUVA / PHOTO: Krista Keltanen

 

Palaa näyttelyyn / Back to exhibition

Rakennuskoneita vuokraavan Ramirent Oy:n kansainvälinen liiketoiminta alkoi Moskovassa 1988 ja laajeni nopeasti Pietariin ja Viroon. Puolassa Ramirent on kasvanut oman alansa markkinajohtajaksi neljässä vuodessa. “Jos näillä markkinoilla haluaa olla vahvasti läsnä, on oltava lähellä asiakasta. Kukaan ei hae poraa sadan kilometrin päästä “, sanoo Ramirent Europen toimitusjohtaja Timo Korhonen.

Lue juttu: Ramirent on tehnyt miehen työn Puolassa

Julkaistu Finpro inFront -lehdessä, kesäkuu 2005


Ramirent Oy provides rental construction equipment. The company began its international business operations in Moscow in 1988 and expanded rapidly to St. Petersburg and Estonia. In Poland, Ramirent has grown into the market leader in just four years. “If you want to have a strong presence in these markets, you need to be close to the customer. No one fetches a drill from one hundred kilometres away,” says Timo Korhonen, Managing Director of Ramirent Europe.

Published in Finpro inFront Magazine, June 2005

KUVA / PHOTO: Harri Vaskimo

 

Palaa näyttelyyn / Back to exhibition

Bensabisneksestä tuttu Mika Anttonen ST1:stä tankkaa KTM:n ylitarkastajan Mika Anttosen autoa – tavallisella bensalla. Hallituksen tavoite on edistää biopolttoaineiden käyttöä tulevaisuudessa.

Lue juttu: Energiaa ilmassa

Julkaistu Tekesin Tekniikan Näköalat -lehdessä 1/2006


Mika Anttonen, a well-known face in the petrol business, fills up the tank of a car belonging to Senior Inspector Mika Anttonen of the Ministry of Trade and Industry. The Government aims to promote the use of biofuels in the future.

Published in Tekniikan Näköalat Magazine 1/2006

KUVA / PHOTO: Pasi Hytti

 

Palaa näyttelyyn / Back to exhibition

“Älykäs porakruunu lisää turvallisuutta ja kustannustehokkuutta”, kertovat Antti Leino (oik.) ja Joonas Sokka Robit Oyj:stä. Yritys suunnittelee, valmistaa, toimittaa ja huoltaa porauksessa käytettäviä kulutusosia Lempäälässä.

Lue juttu: Kilpailuetuna tieto kallioporareiän suoruudesta

Julkaistu Tekesin Näköalat -lehdessä 3/2015


“Our smart button bits for drills improve safety and cost-efficiency,” say Antti Leino (right) and Joonas Sokka of Robit Plc. In Lempäälä, the company designs, manufactures, delivers and maintains wear components used in drills.

Published in Tekesin Näköalat Magazine 3/2015

KUVA / PHOTO: Markus Sommers

 

Palaa näyttelyyn / Back to exhibition

Lappajärvellä neljä vuosikymmentä mattoja valmistanut VM-Carpet haluaa näyttää, että Suomessakin valmistetuilla laadukkailla matoilla voi menestyä. “Maailman mattomarkkinoita hallitsevat edulliset tuontimatot ja toisessa ääripäässä ovat kalliit designmatot – mutta välissä on selvä sauma tuotteillemme”, sanoo VM-Carpetin toimitusjohtaja Maria Hanhisalo.

Lue juttu: Laatumattojen mentäviä markkinarakoja

Julkaistu Finpro inFront -lehdessä 4/2011


VM-Carpet, which has been making mats for four decades in Lappajärvi, wants to demonstrate that high-quality carpets made in Finland can succeed. “The world market is dominated by cheap, imported carpets, while expensive design carpets are at the other end of the spectrum – but there is a clear gap in between for our products,” says Maria Hanhisalo, Managing Director of VM-Carpet.

Published in Finpro inFront Magazine 4/2011

KUVA / PHOTO: Esa Melametsä

 

Palaa näyttelyyn / Back to exhibition

“Meidän vetonaulamme on Suomen ainoa sisällä sijaitseva hiekkaranta. Lapsiperheet nauttivat siitä, että lapset saavat leikkiä hiekkaleikkejä turvallisesti rajatussa tilassa”, kertoo Härmän kylpylän myyntijohtaja Pasi Vainio.

Lue juttu: Lakeuden kutsu

Julkaistu Matkailusilmä-lehdessä 1/2013


“Our chief attraction is Finland’s only indoor sandy beach. Families love when their children can play on sandy beaches in a safely restricted space,” says Pasi Vainio, Sales Manager of the Härmä Spa.

Published in Matkailusilmä Magazine 1/2013

KUVA / PHOTO: Mikael Soininen
Palaa näyttelyyn / Back to exhibition

Beneq tarjoaa teollisia laitteita nanomittakaavan ohutkalvopinnoitteiden valmistukseen. “Tavoitteenamme on jatkossakin elää visiomme mukaan eli olla se yritys, johon muut yritykset vertaavat itseään. Haluamme olla koko ajan askeleen edellä muita ja mennä rohkeasti maailman suurimpien asiakkaiden luokse”, summaa Beneqin toimitusjohtaja Sampo Ahonen. Beneq sai Tasavallan presidentin kansainvälistymispalkinnon vuonna 2012.

Lue juttu: Nanoinnovaatioiden helmiä

Julkaistu Finpro inFront -lehdessä 1/2012


Beneq provides industrial equipment for the manufacture of nano-thin films. “Our goal is to continue living up to our vision, which means being the company to which all others compare themselves. We want to be a step ahead of the others at all times and to boldly approach the world’s biggest customers,” sums up Sampo Ahonen, CEO of Beneq. Beneq received the Internationalization Award of the President of the Republic in 2012.

Published in Finpro inFront Magazine 1/2012

KUVA / PHOTO: Matti Immonen

 

Palaa näyttelyyn / Back to exhibition

Fysioline on kuntosali- ja kuntoutusalan tuotteiden maahantuoja sekä farmaseuttisten tuotteiden valmistaja. “Terveydenhoitotuotteille on paljon kysyntää esim. Arabian niemimaalla, mutta niiden tunnetuksi tekeminen ottaa aikaa”, kertoo Fysioline Pharman johtaja Pertti Välikoski.

Lue juttu: Case Fysioline

Julkaistu Finpro inFront -lehdessä 2/2009


Fysioline is an importer of gym and rehabilitation equipment and a manufacturer of pharmaceutical products. “Health-care products are in high demand in areas such as the Arabian peninsula, but it takes time to create awareness of them,” says Pertti Välikoski, Director of Fysioline Pharma.

Published in Finpro inFront Magazine 2/2009

KUVA / PHOTO: Matti Immonen

 

Palaa näyttelyyn / Back to exhibition

Iisalmelaisen Normetin tehtaalta on vuosikymmenien aikana lähtenyt tuhansia kaivostoiminnan ja maanalaisen rakentamisen erikoislaitteita ympäri maailman. Nyt laitevalmistajasta on kasvanut 25 eri kansallisuutta maailmanlaajuisesti työllistävä ratkaisutoimittaja. Näin kertoo Normetin pääomistaja ja hallituksen puheenjohtaja Aaro Cantell. Normet Group sai Tasavallan presidentin kansainvälistymispalkinnon vuonna 2012.

Lue juttu: Kansainvälistä kasvua maan alta

Julkaistu Finpron inFront-lehdessä 1/2012


Over the decades, thousands of pieces of equipment specially designed for mining and underground construction have left the Normet plant in Iisalmi for destinations around the world. The equipment manufacturer has grown into a solution provider which employs people from 25 countries worldwide, says Aaro Cantell, the main shareholder and Chairman of the Board of Directors of Normet. Normet Group received the Internationalisation Award from the President of the Republic in 2012.

Published in Finpro inFront Magazine 1/2012

KUVA / PHOTO: Matti Immonen

 

Palaa näyttelyyn / Back to exhibition

Pirkanmaalainen Finture valmistaa puisto-, leikki-, liikunta- ja leipomokalusteita, katoksia ja skeittielementtejä. Kuvassa Esko Tammisto.


Finture is a manufacturing company from Pirkanmaa. They produce equipments for parks, playgrounds,shelters, and skateboarding – and even for bakeries. In the photo Esko Tammisto from Finture.

KUVA / PHOTO: Usva Torkki, 2016

 

Palaa näyttelyyn / Back to exhibition

Kesän aikana Royal Line kuljettaa kuudella aluksellaan 60-70 000 matkustajaa. Lähtöjä on Helsingin kauppatorilta tuhatkunta, tilausristeilyjä 300 kesässä. “Kippareiden ja kokkien on oltava rajuja tyyppejä – raudanlujia ammattilaisia. He pyörittävät sirkusta aluksilla”, kertoo Royal Linen toimitusjohtaja Jukka Rautakorpi.

Lue juttu: Ruorissa kolmas sukupolvi

Julkaistu Matkailusilmä-lehdessä 2/2013.


During the summer, Royal Line transports 60-70 thousand passengers on its six vessels. Thousands of departures from Helsinki market square and 300 private cruises are provided during the summer. “The skipper and chefs need to be tough nuts – cast-iron professionals. They are running a circus on board a boat,” says Jukka Rautakorpi, the Managing Director of Royal Line.

Published in Matkailusilmä Magazine 2/2013.

KUVA / PHOTO: Aku Häyrynen

 

Palaa näyttelyyn / Back to exhibition

21 suomalaista yrittäjää osallistui Finpron järjestämälle yritysdelegaatiomatkalle Brasiliaan 2008. 18 mukana ollutta yritystä edustivat useita toimialoja: energia, ympäristö,  tiede & tutkimus, kaivostoiminta. Matkaa Campinaksesta Sao Pauloon taitettin paikalliseen tapaan helikopterilla. Kuvassa delegaatiota johtanut pääministeri Matti Vanhanen ja Brasilian suurlähettiläs Ilpo Manninen saapuvat Sao Paulon hotellin katolle.

Kuva Finpron yritysvaltuuskuntamatkalta 2008.


21 Finnish entrepreneurs joined a business delegation trip to Brazil organised by Finpro in 2008. The 18 participating companies represented a range of sectors: energy, environment, science & research, and mining. The journey from Campinas to São Paulo was covered in the local manner, by helicopter. In the picture, Prime Minister Matti Vanhanen, who was leading the delegation, and the Finnish Ambassador in Brazil Ilpo Manninen, arriving on the rooftop of a São Paulo hotel.

Picture from Finpro’s business delegation trip 2008.

KUVA / PHOTO: Maria Westerholm

 

Palaa näyttelyyn / Back to exhibition

Espoolainen startup-yritys ICEYE haluaa minikokoiset tutkasatelliittinsa avaruuteen. Yrityksen ajatuksena on tarjota tosiaikaista tietoa jäämassojen liikkeistä maailmanlaajuisesti. Kuvassa radioinsinöörit Mikko Laaninen (vas.) ja Martin Neerot. Taustalla koneinsinööri Hannah Ploskonka (vas.) ja yrityksen perustaja Pekka Laurila.

Lue juttu: Satelliittibisnes ei ole enää isojen yksinoikeus

Julkaistu Tekesin Näköalat -lehdessä 1/2016.


Espoo start-up ICEYE wants to send its microsatellites, equipped with radar sensors, into space. The company’s mission is to provide real-time information on the movements of ice masses around the world. In the photo radio engineers Mikko Laaninen (left) and Martin Neerot. In the background is mechanical engineer Hannah Ploskonka (left) and the company’s founder, Pekka Laurila.

Published in Tekesin Näköalat Magazine 1/2016.

KUVA / PHOTO: Markus Sommers

 

Palaa näyttelyyn / Back to exhibition

Oululaisen iLOQin ainutlaatuinen lukko yhdistää digitaalisen tunnistuksen ja tutun mekaanisen avaamisen. Toimitusjohtaja Esa Myllylä näkee yrityksensä viiden vuoden kuluessa kansainvälisesti tunnettuna kasvuyrityksenä, jolla on merkittävä markkinaosuus Euroopassa.

Lue juttu: Digiajan lukkovalmistaja muuttaa maailmaa

Julkaistu Tekesin Tekniikan Näköalat -lehdessä 4/2014.


iLOQ is a unique lock designer company that combines digital identification with the familiar mechanical opening mechanism. CEO Esa Myllylä believes that iLOQ will be an internationally recognised growth company with a significant market share in Europe in the next five years.

Published in Tekniikan Näköalat Magazine 4/2014

KUVA / PHOTO: Kuva-Uljas

 

Palaa näyttelyyn / Back to exhibition